โตโยต้ารายงานยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน  เพิ่มขึ้น 25.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซ็กเม้นท์นี้ มีจำนวน 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของผู้บริโภค”

สุรภูมิ
Advertisement

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในระดับสูง

นายสุรภูมิกล่าว ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนสินค้าการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ล้วนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไทยในอนาคต ถึงแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า            26,228 คัน         เพิ่มขึ้น      58.9%            ส่วนแบ่งตลาด 32%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               13,140 คัน          เพิ่มขึ้น      8.4  %           ส่วนแบ่งตลาด 16%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า           10,488 คัน            ลดลง       0.1    %         ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า        9,700 คัน          เพิ่มขึ้น     51.3%           ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า         7,656 คัน          เพิ่มขึ้น     1.5%             ส่วนแบ่งตลาด 23.5%

อันดับที่ 3 มาสด้า         4,899 คัน          เพิ่มขึ้น     69.3%           ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า              16,528 คัน         เพิ่มขึ้น      63.7%         ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                  13,140 คัน         เพิ่มขึ้น       8.4%          ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 4,960 คัน           เพิ่มขึ้น     18.3%          ส่วนแบ่งตลาด 10%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย  38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า              14,095 คัน          เพิ่มขึ้น     48.1%            ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                  11,919 คัน          เพิ่มขึ้น      8.7%            ส่วนแบ่งตลาด 30.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  4,938 คัน           เพิ่มขึ้น    26.3%            ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,477 คัน

โตโยต้า 2,018 คัน – อีซูซุ 874 คัน – มิตซูบิชิ 840 คัน – ฟอร์ด 715  คัน – เชฟโรเลต 30 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,088 คัน เพิ่มขึ้น 25%

อันดับที่ 1 โตโยต้า               12,077 คัน          เพิ่มขึ้น     35.9%            ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                   11,045 คัน          เพิ่มขึ้น     11.2%            ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                   4,223 คัน           เพิ่มขึ้น     29.1%            ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม กรกฎาคม 2561

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า        168,217 คัน     เพิ่มขึ้น    30.4%           ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            99,503 คัน       เพิ่มขึ้น    11.5%           ส่วนแบ่งตลาด 17.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า         70,326 คัน        ลดลง     2.2%             ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 222,841 คัน เพิ่มขึ้น 18.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      63,212 คัน         เพิ่มขึ้น    22.6%             ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       53,943 คัน          เพิ่มขึ้น     0.8%             ส่วนแบ่งตลาด 24.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า       29,277 คัน          เพิ่มขึ้น    47.4%             ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 348,223 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า               105,005 คัน        เพิ่มขึ้น    35.6%              ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                   99,503 คัน          เพิ่มขึ้น   11.5%               ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  37,534 คัน          เพิ่มขึ้น   27.9%               ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 275,994 คัน เพิ่มขึ้น 19.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                  90,916 คัน          เพิ่มขึ้น     11.7%             ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า              90,853 คัน          เพิ่มขึ้น     25.1%             ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 36,848 คัน          เพิ่มขึ้น     32.6%             ส่วนแบ่งตลาด 13.4%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 34,501 คัน

โตโยต้า 14,868 คัน – มิตซูบิชิ 7,178 คัน – อีซูซุ 6,868 คัน – ฟอร์ด 5,109 คัน – เชฟโรเลต 478 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 241,493 คัน เพิ่มขึ้น 20.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ        84,048 คัน          เพิ่มขึ้น    13.4%              ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า    75,985 คัน          เพิ่มขึ้น    24.5%              ส่วนแบ่งตลาด 31.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด       31,739 คัน          เพิ่มขึ้น    34.8%              ส่วนแบ่งตลาด 13.1%