นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,698 คัน ลดลง 48.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,407 คัน ลดลง 37.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,296 คัน ลดลง 41.8%

Advertisement

โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 48.3% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.6% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสนใจในการซื้อรถใหม่จึงชะลอตัว และผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 200,064 คัน  ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.4% เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศและระดับโลก ยังส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถยนต์

อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2563

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า17,332 คันลดลง 48.9%ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ13,629 คันลดลง 21.8%ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า7,506 คันลดลง 31.9%ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,698 คัน ลดลง 48.3%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า6,070 คันลดลง 25.5%ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า5,406 คันลดลง 55.6%ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า2,161 คันลดลง 56.5%ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,407 คัน ลดลง 37.6%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ13,629 คันลดลง 21.8%ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า11,926 คันลดลง 45.2%ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ2,930 คันลดลง 47.5%ส่วนแบ่งตลาด  7.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,296 คัน ลดลง 41.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ12,634 คันลดลง 21.9%ส่วนแบ่งตลาด 41.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า10,349 คันลดลง 46.3%ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ2,930 คันลดลง 47.5%ส่วนแบ่งตลาด 9.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,081 คัน
โตโยต้า 962 คัน – มิตซูบิชิ 773  คัน – อีซูซุ 640  คัน – ฟอร์ด 419  คัน – เชฟโรเลต 228 คัน – นิสสัน 59 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,215 คัน ลดลง 39.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ11,994 คันลดลง 19.7%ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า9,387 คันลดลง 41.6%ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ2,157 คันลดลง 46.8%ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

1.  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 24.1%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า56,161 คันลดลง 34.9%ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ42,398 คันลดลง 5.6%ส่วนแบ่งตลาด 21.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า28,678 คันลดลง 4.4%ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,385 คัน ลดลง 23.6%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า23,959 คันเพิ่มขึ้น 6.4%ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า18,661 คันลดลง 39.6%ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน8,691คันลดลง 20.5%ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 121,679 คัน ลดลง 24.4%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ42,398 คันลดลง 5.6%ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า37,500 คันลดลง 32.2%ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ9,835 คันลดลง 29.4%ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 96,963 คัน ลดลง 26.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ39,620 คันลดลง 4.8%ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า32,733 คันลดลง 33.7%ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ9,835 คันลดลง 29.4%ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,840 คัน
โตโยต้า 3,320 คัน
 – มิตซูบิชิ 2,626 คัน – อีซูซุ 1,763 คัน – ฟอร์ด 1,298 คัน – เชฟโรเลต 544 คัน – นิสสัน 289 คัน

5.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 87,123 คัน ลดลง 24.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ37,857 คันลดลง 2.5%ส่วนแบ่งตลาด 43.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า29,413 คันลดลง 29.4%ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ7,209 คันลดลง 29.1%ส่วนแบ่งตลาด 8.3%