สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท) โดยคณะอนุกรรมการตัดสินและคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 หรือ Thailand Car of The Year 2019 จัดประชุมเพื่อนับคะแนนโหวตรอบแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลการนับคะแนนมีรถผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 7 คัน จาก 6 ยี่ห้อ พร้อมจัดทดสอบเพื่อลงคะแนนครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และประกาศผลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ในวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thailand Automotive Journalists Association :(TAJA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินและคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 โดยมีนายพินิต ทองสุข ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ, นายวัชระ ธรรมศรี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมสมาคมฯ เพื่อนับคะแนนโหวตจากสมาชิกสมาคมฯ ในรอบแรก ซึ่งสิ้นสุดการโหวตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผลการนับคะแนนจากรถที่เข้ารอบแรกจำนวน 14 คัน จาก 9 ยี่ห้อ มีรถผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 7 คัน จาก 6 ยี่ห้อ ดังนี้

Advertisement

1. BMW X3 (บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์3)

2. Honda Accord (ฮอนด้า แอคคอร์ด)

3. Mazda 3 (มาสด้า 3)

4. MG HS (เอ็มจี เอชเอส)

5. Subaru Forester (ซูบารุ ฟอเรสเตอร์)

6. Toyota Corolla Altis (โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส)

7. Toyota Camry (โตโยต้า คัมรี่)

“การนับคะแนนโหวตรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 เป็นไปอย่างรอบคอบ ยึดหลักความบริสุทธิ์ยุติธรรม และปฏิบัติตามหลักสากล โดยมีประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตัดสินและประธานคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีรถยนต์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 7 คัน จาก 6 ยี่ห้อ หลังจากนี้สมาคมฯ และคณะอนุกรรมการตัดสินคัดเลือกรถยนต์ ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 จะจัดให้มีการทดสอบรถยนต์ที่เข้ารอบสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามมอเตอร์สปอร์ต พาร์ค สุวรรณภูมิ เพื่อลงคะแนนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อค้นหารถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และจะมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัล Thailand car of the year 2019 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต” นายภูวนาถ กล่าว

คุณสมบัติรถเข้าคัดเลือก (Qualification)

1. เป็นรถรุ่นใหม่ (New Model) ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะได้รับรางวัล (รางวัลปี 2562 ให้นับรุ่นรถที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562

2. ความหมายของคำว่า “แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Official Launching) ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ

3. กรณีที่ผู้ผลิตเปลี่ยนการผลิตจากรถ CBU เป็นรถ CKD ให้ถือการ Re launch รถประกอบในประเทศ (CKD,SKD) เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

4. รถที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ให้ถือเป็นรถยนต์ที่อยู่ในข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

5. รถรอบตัดสินจะต้องเป็นรุ่นที่ถูกเสนอชื่อในรายการตัดสินรอบแรก ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการฯ จัดทำรายชื่อรถที่มีคุณสมบัติ เข้าคัดเลือกชิงรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) หรือ Thailand Car of the Year เสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ

กฎการพิจารณาตัดสิน (Rule)
รูปแบบการตัดสินยังคงใช้การพิจารณา โดยสมาชิกของสมาคมฯและคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ การตัดสินของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบแรก (First Round)
คณะกรรมการเลือกรถยนต์ที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เข้ารอบมาทั้งหมด (เช่น รถยนต์เข้ารอบสุดท้าย 10 คัน ให้เลือกเพียง 5 คัน) แต่ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น โดยรถยนต์ที่ถูกเลือก จะได้รับคันละหนึ่งคะแนน ต่อกรรมการหนึ่งท่าน
ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการคัดเลือกแล้ว ให้นำรถทั้งหมดที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ไปลงคะแนนในรอบรอบตัดสิน (Final Round) ต่อไป
การรวมผลคะแนนรอบแรก ให้อนุกรรมการรวมคะแนน ทำหน้าที่เก็บรักษา

รอบตัดสิน (Final Round)
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้ได้รับรางวัลเพียง 1 คันเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์คือ คณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถคันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม