นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์สะสม 9 เดือน มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 761,847 คัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.2%

ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 761,847 คัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.2% โดยปัจจัยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดและการนำเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆจากค่ายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกอย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์เดือนกันยายน มีปริมาณการขาย 76,195 คัน ลดลง 14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 2.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 21.4% สืบเนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆยังคงทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่และนำเสนอ

Advertisement

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2562

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 76,195 คัน ลดลง 14.1%
  อันดับที่ 1.โตโยต้า 24,650 คัน ลดลง 14.4%
  ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
  อันดับที่ 2. อีซูซุ 10,660 คัน ลดลง 18.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 14.0%
  อันดับที่ 3. ฮอนด้า 10,363 คัน ลดลง 8.1%
  ส่วนแบ่งตลาด 13.6%
 2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,277 คัน ลดลง 2.4%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,688 คัน ลดลง 0.2%
 3. ส่วนแบ่งตลาด 29.1%
  อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,296 คัน เพิ่มขึ้น 2.8%
  ส่วนแบ่งตลาด 24.9%อันดับที่ 3 มาสด้า 3,802 คัน ลดลง
  10.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%
 4. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 42,918 คัน ลดลง
  21.4%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,962 คัน ลดลง 21.7%
  ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,660 คัน ลดลง 18.2%
ส่วนแบ่งตลาด 24.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,032 คัน ลดลง 3.6%
ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ
  รถกระบะดัดแปลง PPV)
  ปริมาณการขาย 34,235 คัน ลดลง 20.8%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,460 คัน ลดลง 20.1%
  ส่วนแบ่งตลาด 39.3%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 9,343 คัน ลดลง 19.0%
  ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,032 คัน ลดลง 3.6%
  ส่วนแบ่งตลาด 11.8%
  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน)
  4,600 คัน
  โตโยต้า 1,794 คัน – มิตซูบิชิ 1,323 คัน – อีซูซุ 656 คัน – ฟอร์ด 374 คัน –
  นิสสัน 260 คัน – เชฟโรเลต 193 คัน
 2. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,635 คัน ลดลง
  21.5%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,666 คัน ลดลง 20.4%
  ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 8,687 คัน ลดลง 17.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,089 คัน ลดลง 40.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2562

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 761,847 คัน เพิ่มขึ้น 2%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 249,032 คัน เพิ่มขึ้น 11.1%
  ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,959 คัน เพิ่มขึ้น 0.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 16.5%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า 97,695 คัน เพิ่มขึ้น 5.1%
  ส่วนแบ่งตลาด 12.8%
 2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 305,647 คัน เพิ่มขึ้น 5%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 88,736 คัน เพิ่มขึ้น 7.1%
  ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
  อันดับที่ 2 ฮอนด้า 74,790 คัน เพิ่มขึ้น 6.6%
  ส่วนแบ่งตลาด 24.5%
  อันดับที่ 3 มาสด้า 37,375 คัน ลดลง 1.5%
  ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
 3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 456,200 คัน เพิ่มขึ้น
  0.2%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 160,296 คัน เพิ่มขึ้น 13.5%
  ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,959 คัน เพิ่มขึ้น 0.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด 38,189 คัน ลดลง 22.8%
  ส่วนแบ่งตลาด 8.4%
 4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ
  รถกระบะดัดแปลง PPV)
  ปริมาณการขาย 369,700 คัน เพิ่มขึ้น 2.5%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 143,274 คัน เพิ่มขึ้น 16.9%
  ส่วนแบ่งตลาด 38.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 114,552 คัน เพิ่มขึ้น 0.3%
ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 38,188 คัน ลดลง 21.7%
ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน)
46,928 คัน
โตโยต้า 20,464 คัน – มิตซูบิชิ 10,377 คัน – อีซูซุ 7,479 คัน – ฟอร์ด 4,865 คัน –
เชฟโรเลต 2,363 คัน – นิสสัน 1,380 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 322,772 คัน
  เพิ่มขึ้น 2.6%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 122,810 คัน เพิ่มขึ้น 19.2%
  ส่วนแบ่งตลาด 38.0%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 107,073 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%
  ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
 2. อันดับที่ 3 ฟอร์ด 33,323 คัน ลดลง 19.7 %
 3. ส่วนแบ่งตลาด 10.3%