กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบสองรางวัลให้กับ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูเป็นผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซูซูกิแจ้งว่า รางวัลทั้งสองได้แก่ รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และรางวัลแผนงาน 3Rs ที่มีประสิทธิภาพ (3Rs+ Award) เป็นรางวัลที่จะมอบให้โครงการหรือมาตรการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้มาตรการการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย

Advertisement

ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย  ซูซูกิได้เลือกดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ โครงการลดน้ำหนักกากสี และโครงการคัดแยกถุงมือปนเปื้อน ส่งผลให้คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จากโครงการลดน้ำหนักกากสี ด้วยการเพิ่มถุงกรองสำหรับ Basket รองกากตะกอนสี    ซึ่งสามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 38.39 ตัน/ปี และอีกหนึ่งโครงการ คือ การคัดแยกถุงมือปนเปื้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการซัก สามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 0.668 ตัน/ปี

นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ซูซูกิดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานแล้ว ยังคงมุ่งเน้นที่จะลดระดับมลพิษและปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากกระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง”

Amano

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสานต่อแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของซูซูกิ และยังเป็นการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งต่อแนวคิดดังกล่าวไปยังลูกค้าที่เข้ามารับบริการให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและใส่ใจด้านการลดมลภาวะที่จะถูกปล่อยออกไปสู่สังคมต่อไป

“โดยโครงการทั้งหมดที่เรากำลังดำเนินการ นับว่าสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ ‘SUZUKI Cause We Care–เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ’ ที่เรากำลังเตรียมริเริ่มจะเดินหน้า กิจกรรมสื่อสารกับลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและงานบริการในยุคที่การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทันท่วงทีและมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในสินค้าและบริการของซูซูกิสู่ลูกค้าต่อไป โดยโครงการนี้ซูซูกิกำหนดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศดำเนินการเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่คู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายวัลลภกล่าวสรุป