ยอดขายรถยนต์รวมในช่วง 7 เดือนแรกทะลุระดับ570,000 คันไปแล้ว

โตโยต้ารายงานยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน  เพิ่มขึ้น 25.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซ็กเม้นท์นี้ มีจำนวน 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของผู้บริโภค”

สุรภูมิ

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในระดับสูง

นายสุรภูมิกล่าว ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนสินค้าการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ล้วนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไทยในอนาคต ถึงแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า            26,228 คัน         เพิ่มขึ้น      58.9%            ส่วนแบ่งตลาด 32%

อันดับที่ 2 อีซูซุ               13,140 คัน          เพิ่มขึ้น      8.4  %           ส่วนแบ่งตลาด 16%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า           10,488 คัน            ลดลง       0.1    %         ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า        9,700 คัน          เพิ่มขึ้น     51.3%           ส่วนแบ่งตลาด 29.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า         7,656 คัน          เพิ่มขึ้น     1.5%             ส่วนแบ่งตลาด 23.5%

อันดับที่ 3 มาสด้า         4,899 คัน          เพิ่มขึ้น     69.3%           ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า              16,528 คัน         เพิ่มขึ้น      63.7%         ส่วนแบ่งตลาด 33.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                  13,140 คัน         เพิ่มขึ้น       8.4%          ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 4,960 คัน           เพิ่มขึ้น     18.3%          ส่วนแบ่งตลาด 10%

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย  38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า              14,095 คัน          เพิ่มขึ้น     48.1%            ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                  11,919 คัน          เพิ่มขึ้น      8.7%            ส่วนแบ่งตลาด 30.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  4,938 คัน           เพิ่มขึ้น    26.3%            ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,477 คัน

โตโยต้า 2,018 คัน – อีซูซุ 874 คัน – มิตซูบิชิ 840 คัน – ฟอร์ด 715  คัน – เชฟโรเลต 30 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,088 คัน เพิ่มขึ้น 25%

อันดับที่ 1 โตโยต้า               12,077 คัน          เพิ่มขึ้น     35.9%            ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                   11,045 คัน          เพิ่มขึ้น     11.2%            ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                   4,223 คัน           เพิ่มขึ้น     29.1%            ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม กรกฎาคม 2561

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า        168,217 คัน     เพิ่มขึ้น    30.4%           ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            99,503 คัน       เพิ่มขึ้น    11.5%           ส่วนแบ่งตลาด 17.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า         70,326 คัน        ลดลง     2.2%             ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 222,841 คัน เพิ่มขึ้น 18.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      63,212 คัน         เพิ่มขึ้น    22.6%             ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       53,943 คัน          เพิ่มขึ้น     0.8%             ส่วนแบ่งตลาด 24.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า       29,277 คัน          เพิ่มขึ้น    47.4%             ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 348,223 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า               105,005 คัน        เพิ่มขึ้น    35.6%              ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                   99,503 คัน          เพิ่มขึ้น   11.5%               ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  37,534 คัน          เพิ่มขึ้น   27.9%               ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 275,994 คัน เพิ่มขึ้น 19.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                  90,916 คัน          เพิ่มขึ้น     11.7%             ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า              90,853 คัน          เพิ่มขึ้น     25.1%             ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 36,848 คัน          เพิ่มขึ้น     32.6%             ส่วนแบ่งตลาด 13.4%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 34,501 คัน

โตโยต้า 14,868 คัน – มิตซูบิชิ 7,178 คัน – อีซูซุ 6,868 คัน – ฟอร์ด 5,109 คัน – เชฟโรเลต 478 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 241,493 คัน เพิ่มขึ้น 20.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ        84,048 คัน          เพิ่มขึ้น    13.4%              ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า    75,985 คัน          เพิ่มขึ้น    24.5%              ส่วนแบ่งตลาด 31.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด       31,739 คัน          เพิ่มขึ้น    34.8%              ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

 

 

 

624 COMMENTS

 1. SocialSignals24 .com

  *** Auto Panel with Specal offer of YouTube Views | High Retention Views | Suggested
  Views | World Wide Views | Targeted Views
  | Fast Views | Drip Feed Views and more than 100+ Services | Auto with
  API .

  YouTube Views 0.12$ / 1,000 ★★★ YouTube [ Drip Feed Views ]
  0.6$ / 1,000
  Youtube HR Views 0.25$ / 1,000 ★★★ YouTube [ Targeted Views ] 0.8$ / 1,000

  Youtube Likes 5$ / 1,000 ★★★ YouTube – Subscribers 25$ / 1,000
  Youtube – DisLikes 6$ / 1,000 ★★★ YouTube – Shares 5$ / 1,000
  Youtube – Favorites 15$ / 1,000 ★★★ Youtube – Comments 10$ / 1,000

  Facebook – Fan Likes 4$ / 1,000 ★★★ Facebook
  – Followers 7$ / 1,000
  Facebook – Post Likes 0.7$ / 1,000 ★★★
  Facebook – Video Views 0.17$ / 1,000
  Facebook – Comments 10$ / 1,000 ★★★ Facebook – Emoticons 0.9$ / 1,000

  Instagram Followers 0.8$ / 1,000 ★★★ Instagram – Likes
  0.1$ / 1,000
  Instagram – Mentions 4$ / 1,000 ★★★ Instagram – Views 0.16$ / 1,000

  Twitter Followers 0.6$ / 1,000 ★★★ Twitter – Retweets 0.6$ / 1,000
  Twitter – Favorites 0.6$ / 1,000 ★★★ Twitter – Likes 0.6$ / 1,000 ​

  Go To: SocialSignals24. com

 2. Hello there I am so thrilled I found your web site, I really found you
  by accident, while I was browsing on Bing for something
  else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks
  for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the moment but I have book-marked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

 3. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 4. [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]price of zovirax[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]erythromycin[/url] [url=http://buypaxil.us.com/]click for source[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]where to buy kamagra[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]synthroid[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]levitra usa[/url] [url=http://clonidinebest.us.com/]clonidine[/url] [url=http://arimidexbest.us.com/]visit website[/url] [url=http://buymetformin.us.com/]METFORMIN WITHOUT PRESCRIPTION[/url] [url=http://advairbest.us.com/]Advair[/url]

 5. [url=http://buypropecia.us.com/]propecia online[/url] [url=http://buymobic.us.com/]Buy Mobic[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.in.net/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://zithromaxgenericbuy.com/]resources[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]allopurinol 300mg[/url] [url=http://albendazole.in.net/]albendazole[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]avodart online[/url] [url=http://propeciagenericbuy.com/]buy propecia online[/url] [url=http://colchicine.in.net/]buy colchicine online[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]Buy Levitra[/url]

 6. [url=http://buymobic.us.com/]MOBIC 15 MG[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]levitra without prescription[/url] [url=http://azithromycin.in.net/]azithromycin[/url] [url=http://metformingenericbuy.com/]metformin generic[/url] [url=http://advairbest.us.com/]advair[/url] [url=http://prozacgenericbuy.com/]prozac[/url] [url=http://buyamoxil.us.com/]Amoxil Antibiotic[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]Cost Of Avodart[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]click this link[/url] [url=http://xenicalgenericbuy.com/]Xenical Buy[/url]

 7. [url=http://propranolol.in.net/]propranolol[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]antabuse[/url] [url=http://buypropecia.us.com/]PROPECIA ONLINE[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol[/url] [url=http://buylisinopril.us.com/]buy lisinopril[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]allopurinol[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]buy vardenafil[/url] [url=http://buymetformin.us.com/]metformin without prescription[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]baclofen[/url]

 8. [url=http://albuterolgenericonline.com/]purchase albuterol inhaler[/url] [url=http://colchicine.in.net/]colchicine[/url] [url=http://buymobic.us.com/]mobic 15 mg[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]acyclovir[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]vardenafil online[/url] [url=http://prozacgenericbuy.com/]Prozac[/url] [url=http://buysuhagra.us.org/]buy suhagra[/url] [url=http://buycialis.us.com/]cialis pills[/url] [url=http://cafergot.in.net/]cafergot[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url]

 9. [url=http://metformingenericbuy.com/]metformin pill[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]cost synthroid[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol[/url] [url=http://buypropecia.us.com/]Cheap Propecia[/url] [url=http://albendazole.in.net/]albendazole[/url] [url=http://azithromycin.in.net/]where can i buy azithromycin online[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]KAMAGRA[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]Erythromycin Antibiotic[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]avodart[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]antabuse[/url]

 10. It’s appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.

  I’ve read this put up and if I may I desire
  to recommend you some interesting issues or suggestions.

  Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I wish to learn even more things approximately it! I absolutely love your site..
  Great colors & theme. Did you build this site yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my own personal website and would like to learn where
  you got this from or just what the theme is called.
  Cheers! Amazing! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty
  much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
  http://cspan.co.uk